SOPA ን መገንዘብ

ስለዚህ ጉዳይ ለማሰብ ጊዜ ከወሰዱ በአሁኑ ወቅት ጥሩ እየሰራ ያለው የአሜሪካ ኢኮኖሚ ብቸኛ አካል በይነመረብ ነው ፡፡ መንግሥት ጣቶቻቸውን ወደ ውስጥ ማስገባቱ ያልጀመረው የአሜሪካ ኢኮኖሚ አንዱ ክፍል መሆኑ ምንም የሚያስቅ ነገር አለ ብዬ አላምንም ፡፡ ባለፈው ወር voted በከፍተኛ ሁኔታ ሊለውጠው የሚችል ድምጽ የተሰጠውና የተቀረፀው አስፈላጊ ሕግ ነበር ፡፡ ተጨማሪ የቅጂ መብት ሕግ እንደፈለግን በሚል ሽፋን