BIMI ምህጻረ ቃላት

ቢአይአይ

BIMI ምህጻረ ቃል ነው። ለመልዕክት መለያ የምርት ምልክቶች.

የምርት ስም በኢሜል እንዳይገለበጥ ከተረጋገጡ ኢሜይሎች ቀጥሎ የምርት አርማዎችን ለማሳየት የሚፈቅድ ዝርዝር መግለጫ።