WYSIWYG ምህጻረ ቃላት

WYSIWYG

WYSIWYG ምህጻረ ቃል ነው። የሚያዩት ያገኙት ነው ፡፡.

የአርትዖት ሶፍትዌር ይዘት በሚታተምበት ጊዜ ወይም እንደ ተጠናቀቀ ምርት በሚታይ መልኩ እንዲስተካከል የሚፈቅድበት ሥርዓት፣ እንደ የታተመ ሰነድ፣ ድረ-ገጽ ወይም ስላይድ አቀራረብ።